Seperatör

Seperatör

Bu sistem, atıkları ayrıştırır ve bunları konteynırlarda toplar. Bu modül, bir veya daha fazla katlı her türlü bina­da kullanılan çöp şutu sisteminin sonuna monte edilir. Atıklar, ayırıcı sayesinde metal, kağıt, karışık vb. olarak kategorize edilir ve tek tek konteynırlara konur. Çöp ku­tusu kapakları üzerindeki uygun düğmelere basarak, otomasyon sistemi sayesinde ayırıcının uygun atık sis­temine geri dönmesini sağlar ve atık istenilen kontey­nırda toplanır. Bu sayede ek çöp şutu gereksinimi olma­dan toplama işlemi farklı atık türlerinin gruplanmasıyla gerçekleştirilmiş olur. İsteğe bağlı olarak, seperatör ikili veya üçlü atış ağzına sahip olabilir.

Daha fazla bilgi için uzman ekibimize danısabilirsiniz
Tel: 0532 483 78 59
E- Posta: info@deltabaca.com