Kompaktör

Kompaktör

Kompaktör, bir huni (giriş), şarj kutusu, sıkıştırma pa­bucu, sensörler ve boşaltma çıkışı içerir. Bu makina, enjeksiyon ilkelerine dayalı çöp sıkıştırır. Çöp kom­paktöre hazneden girer. Bir lazer sensörü giriş yükü­nü kontrol eder ve toplama haznesi dolduğunda, itme haznesi fotoelektrik hücre tarafından etkinleştirilir. Çöp, pistonlar vasıtasıyla kilitleme mekanizması ile kompaktöre kilitlenen konteynerin içine itilir. Bu ha­reket çöp konteyneri tamamen dolana kadar devam eder. Konteynerin yüklenmesi ana kumanda paneli­ne bağlanır ve pistondaki yüksek basınç, tüm kapıla­rı devre dışı bırakmak için çöp şutu sistemini uyarır. Kompaktörün üstündeki bir uyarı lambası, konteynerı değiştirmesi için yetkili personele sesli bir uyarı gön­derir. Personel, dolan konteyneri boş olanla değiştir­dikten ve bunu sisteme bağladıktan sonra, sistemin ve kapıların yönlendirilmesini etkinleştirmek için pa­nele yönlendirilmiş bir sinyal gönderilir. İsteğe bağ­lı olarak, kompaktör, kolay hareket edebilmesi için tekerlekli olarak monte edilmiştir. Kompaktörün ana gövdesi 4 mm sacdan imal edilmiştir. Kelepçe kafası 12 mm levha ile desteklenmektedir. Kompaktör ağzı çöpün yere düşmesini önlemek ve düzenli sıkışmasını sağlamak için 75x75 cm’den 50x50 cm’e düşürülmüş­tür. Kompaktör, çöpün düştüğü haznede 0.30 m3 ka­pasiteye sahiptir. Kompaktörün itme gücü minimum 500 kilogram ve maksimum 6 tondur. Kontrol valfi iki yönlüdür. Yağ tankı 15 litre kapasidedir. Motor gücü 2,2 kw olup dakikada 1400 devre sahiptir. Devinim sü­resi 20 saniyedir.

Daha fazla bilgi için uzman ekibimize danısabilirsiniz
Tel: 0532 483 78 59
E- Posta: info@deltabaca.com